Professionel vicevært service – et must for din ejendom

16 November 2020
Astrid Pedersen

editorial

Måske har du overvejet at hyre en dygtig vicevært som kan forestå såvel den daglige drift af din ejendom som kontakten til ejendomsservice firmaet. Men hvad er fordelene egentlig ved at have en vicevært tilknyttet foreningen frem for selv at udføre det forefaldende arbejde?

Viceværten – beboernes daglige kontakt

Med en vicevært behøver beboerne aldrig at være i tvivl om hvem de skal kontakte i tilfælde af akut opståede nødsituationer. Springer et vandrør i kælderen skal der sættes en hurtig stopper for lækagen inden der opstår skader på bygningen. Findes der efterladenskaber fra rotter rundt omkring i bygningen eller i gården skal en rottefænger hurtigst muligt på banen således at de værste problemer kan nappes i opløbet. Og flyder kloakken pludselig over er det af sundheds og helbredsmæssige årsager meget vigtigt at en autoriseret kloakmester tilkaldes som ved hjælp af moderne slamsugnings teknik kan få styr på rørene.

Det er dog ikke forsvarligt at lægge ansvaret for at tilkalde disse fagfolk over på beboerne selv. Der ud over er det slet ikke sikkert at den enkelte beboer ved om det er en VVSer, en blikkenslager eller en kloakmester som skal tilkaldes i de tre oven for stillede eksempler.

Derfor er det en god idé at have en til ejendommen fast knyttet vicevært, som hurtigt kan aktivere sit netværk af dygtige håndværkere og andre fagpersoner. På den måde skal beboerne kun huske eet telefonnummer, som kan kontaktes uanset om det drejer sig om en dør der er gået i baglås, en rude som er smadret eller et lysstofrør som er sprunget i cykel kælderen. Og så har beboerne altid trygheden i at vide at der bliver taget sikker og professionel hånd om disse problemer.

Du kan altid kontakte Dahlin Ejendomsservice ApS for et uforpligtende tilbud på professionel vicevært service – læs mere på https://dahlin-ejendomsservice.dk/vicevaert/

 

More articles