Professionel hjælp til skøde hos boligadvokat

27 februar 2019
Astrid Pedersen

editorial

Når en bolig skifter ejer, er det vigtigt, at den medfølgende dokumentation opdateres. I denne sammenhæng er skødet et centralt dokument – læs mere i det følgende.

Hvad er et skødes funktion?

Skødets primære funktion er at dokumentere en boligs retmæssige ejerforhold over for offentligheden. Dette gøres ved at optage skødet i et offentligt tilgængeligt register, som kaldes en tingbog. Dette sker ved en tinglysning, hvorved skødet officielt er din dokumentation for, at du ejer en bolig.

I modsætning til en købsaftale er et skøde et temmelig enkelt dokument. Der vil i et skøde kun optræde oplysninger så som navn og adresse på køber og sælger, dato for handelen, finansierings metode og den pris, som køber og sælger er blevet enige om. Når skødet er underskrevet af begge parter via NemID, kan det optages i tingbogen, og herefter kan sælger ikke sælge boligen igen, da skødet er offentligt tilgængeligt, og således kan ses af potentielle købere. På den måde undgås svindel ved såkaldt dobbelt salg.

Hjælp til skøde fra erfaren boligadvokat

Det er dog ikke udelukkende i forbindelse med bolighandel, at der skal udfærdiges nyt skøde. Hvis du overtager en bolig fra nogen i din familie – for eksempel som følge af et dødsfald – er det også dit navn, der skal på skødet. Skal du og din ægtefælle skilles, og står i begge opført på skødet, skal dette ændres, såfremt én af jer overtager lejligheden eller huset.

Derfor er det altid en god idé at konsultere en dygtig boligadvokat, hvis man er i tvivl om hvorledes ejerforholdet i en bolig skal se ud over for offentligheden. Hos eboligadvokat.dk finder du dygtige og grundige boligadvokater, som står klar til at hjælpe dig med såvel udfærdigelse som tinglysning af skøde. Du kan læse mere om skøde priser, og få et godt tilbud, på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder