Hjælp din nærmeste til professionel alkoholbehandling

17 juli 2019
Astrid Pedersen

editorial

Som pårørende til en alkoholiker kan du sikkert genkende følgende: Du er splittet imellem dit ønske om at hjælpe den misbrugsramte og din frygt for, at han eller hun støder dig fra sig. Denne frygt er yderst velbegrundet. Det er en kendt sag, at mennesker, som lever med et afhængigheds baseret misbrug, har en tendens til at negligere problemet. Dette skyldes, at misbrugere i høj grad vil benægte overfor såvel andre mennesker som over for sig selv, at der overhovedet eksisterer et problem.

Dette er en form for overlevelses strategi – det er simpelt hen for tungt at forholde sig til realiteterne. Og derfor vil en alkoholiker typisk reagere med vrede og afvisende adfærd, hvis en udefra kommende person begynder at tale om afvænning og behandling – selv hvis pågældende person er en af den misbrugsramtes nærmeste, for eksempel en kæreste eller en ægtefælle.

Hvordan motiverer jeg en alkoholiker til at modtage behandling?

Derfor handler det om at fare med lempe, når en alkoholiseret person skal overtales til at gå i behandling. Det er vigtigt, at du som pårørende finder andre ligesindede venner og familie, som kan støtte op om dig, og at I lægger en korrekt strategi fra begyndelsen. I kan få råd og vejledning til den indledende konfrontation med den misbrugsramte, hvilket som ofte er det sværeste skridt og det mest sårbare led i processen, på et misbrugscenter med speciale inden for behandling af alkohol misbrug.

Få hjælp til afvænning på Behandlingscenter Søby Park

Et af disse misbrugscentre er Behandlingscenter Søby Park, som har mange års erfaring med behandling af misbrugere – her under alkoholikere. Hos Behandlingscenter Søby Park kan du finde dygtige misbrugskonsulenter, som kan hjælpe dig med at håndtere selve interventionen samt lægge en plan for det videre afvænnings og behandlings forløb.

Læs mere om alkoholbehandling på behandlingscentersoebypark.dk

Flere Nyheder