Få den rette vurdering af dine stress symptomer

28 August 2019
Astrid Pedersen

editorial

Stress er en tilstand, som har fået stor opmærksomhed i medierne og i sundhedsvæsenet inden for de seneste år. Dette er der al mulig god grund til. Stress er en folkesygdom, som rammer bredt – unge som ældre, mænd såvel som kvinder, og på tværs af social status, uddannelse og økonomisk formåen. Uanset hvilket er hver, du bestride, om du er under uddannelse, selvstændig eller ledig, kan du risikere at blive ramt af kronisk stress. Og det er når stress bliver kronisk, at den er skadelig for dit helbred.

Hvad er kronisk stress?

Stress er nemlig i sig selv ikke farligt, snarer tvært imod. Stress reaktioner er ganske naturlige, og designet til at beskytte os mod trusler og overhængende fare. Urmennesket havde stor glæde af at kunne flygte hurtigt, eller kæmpe med stor styrke, når han eller hun stod ansigt til ansigt med en bjørn eller en ulv. Derfor er stress reaktionen indrettet således, at den prioriterer de kropslige funktioner, som understøtter kamp eller flugt, og nedprioriterer de, som ikke gør.

Dette er, i sagens natur, meget nyttigt i situationen. Men når stress får lov at hænge ved, slider det i høj grad på såvel krop som hjerne. Man kan ikke tåle at køre i så højt et gear over en længere periode. Og derfor bør du opsøge en læge med henblik på stress behandling, så snart du mærker de første stress symptomer: Hjertebanken, øget sved tendens, stakåndethed og en følelse af uvirkelighed.

Angst eller stress symptomer?

Det er dog mindst lige så vigtigt, at du ikke blot lader din læge sygemelde dig med stress. Du bør forlange en grundig udredning med det formål at afdække, om dine symptomer skyldes stress eller angst. Er det sidste tilfældet, skal der nemlig en markant anderledes behandling til.

Læs mere om angst behandling på angstekspert.dk

More articles