Få den rette afvænnings hjælp på et misbrugscenter

29 januar 2020
Astrid Pedersen

editorial

Er du eller en der står dig nær havnet i et misbrug af eksempelvis receptpligtig medicin? Så kan du med fordel læse videre her.

Hvordan bliver man misbruger?

Inden for den videnskabelige forskning på området findes der stadig ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om hvorfor nogle mennesker bliver misbrugere og andre ikke. Flere eksperter mener, at det skyldes et uheldigt sammenrend af arvelige faktorer og så de ydre omstændigheder.

Der menes at findes et gen, som koder specielt for afhængighed. Dette betyder, at nogle mennesker har en genetisk disposition for at udvikle et afhængigheds betinget misbrug, og derfor er særligt i farezonen. Kombineret med det faktum, at børn af misbrugende forældre også tilhører en særlig risiko gruppe, kan det klart konkluderes, at man har større risiko for at blive misbruger hvis ens forældre er misbrugere. Men det er selvfølgelig ikke sikkert, at det er sådan det går – og mennesker uden denne arvelige disposition kan også sagtens udvikle et misbrug af eksempelvis receptpligtig medicin.

Hvis man i forbindelse med eksempelvis traume eller operation har fået ordineret smertestillende medicin i form af opiater eller opioider – og indtaget disse i rige mængder – vil man faktisk inden for ikke særlig lang tid have skubbet kroppens hormon balance på en måde, så der udvikler sig en afhængighed.

Faktisk kan et fravær af disse stoffer medføre abstinens symptomer, som kan sammenlignes med dem en heroin misbruger gennemlever når han eller hun kvitter ”cold turkey”. Og så kan den misbrugsramte – selv om vedkommende ønsker at stoppe misbruget – blive ved med at spise den læge ordinerede medicin, af ren og skær frygt for abstinenserne.

få professionel hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Derfor er det vigtigt at du som misbruger får den rette hjælp til først at skylle giftstofferne ud af dit system, og dernæst slippe afhængigheden. Hos Behandlingscenter Stien kan du få tilbudt såvel afgiftning som afvænning og terapi – læs mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder